Tourist route in KYOTO

Recommended tourist route

Northern Kyoto

Hieizan temple


https://www.hieizansakamoto.jp/foreign/enryakuji_en.pdf

Kurama-dera

Kamigamo-shrine

Eastern Kyoto

Ginkakuji

Kiyomizu-dera

Shisendo

Central Kyoto

Kyoto Imperial Palace

Nijo-castle

Kamogawa

Western Kyoto

Arashiyama

Togetsukyo

Kyoto studio park

Southern Kyoto

Fushimi-inari

Toji